Green Motion

Marrakech - Airport, מרוקו

סוג האיסוף:

פגישה אישית

איך להגיע לדלפק

A Green Motion representative will wait for you outside the terminal exit with a sign board and will drive you via shuttle bus to the office. If you require further assistance please call (+212) 6 23520904/ (+212) 6 78625467.

Supplier details

Address

Marrakech Menara Airport, Marrakech

Opening Hours
Sun07:00 - 23:00
Mon07:00 - 23:00
Tue07:00 - 23:00
Wed07:00 - 23:00
Thu07:00 - 23:00
Fri07:00 - 23:00
Sat07:00 - 23:00

:מידע על פיקדון וכרטיס חיוב

מתקבלים: MasterCard (לא טעון מראש), VISA (לא טעון מראש). פיקדון בסך MAD 30000 יחויב בכרטיס האשראי שלך למשך תקופת ההשכרה. הפיקדון שלך ישמש כערבות במקרה של נזק או גניבה של הרכב. הוא ישוחרר אם הרכב לא ניזוק או נגנב במהלך תקופת ההשכרה. אנא שים לב כי אין זה מייצג את מלוא אחריותך להשתתפות עצמית. האחריות המלאה מפורטת בסעיף הנוגע לאחריות לביטוח מפני נזק. לא מתקבלים: לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים. אנו לא מקבלים כרטיסי חיוב וירטואליים. יש להציג בדלפק ההשכרה כרטיס אשראי תקף על שמו המלא (ללא קיצורים) של הנהג העיקרי, לצורך אישור מקדים/חיוב של פיקדון. אנא היה מוכן לספק מספר PIN של כרטיס האשראי המוצג, מכיוון שספקים עשויים לדרוש אותו על מנת לאפשר את חוזה ההשכרה. אם לא תציג כרטיס אשראי בתוקף, אם מסגרת האשראי אינה מספקת או אם כרטיס האשראי אינו רשום על שמו של הנהג העיקרי, סוכן ההשכרה רשאי לסרב לשחרר את הרכב. במקרים אלה לא יוחזרו כספים ששולמו.

Useful Information

גיל הנהג

26 עד 64 שנים.

גיל נהג צעיר: 23 עד 25 שנים. חיוב 100 MAD ליום. כולל 20% מסים

גיל נהג אזרח ותיק.: מינימום 65 שנים. חיוב 100 MAD ליום. כולל 20% מסים

לקוחות שנמצאים מחוץ לטווח מגבלות הגיל לא יוכלו לשכור רכב אלא אם מצוינת עמלת נהג צעיר או נהג אזרח ותיק בסעיף זה. אנא שים לב כי עמלה זו, אם היא חלה, תיכלל במחיר ההשכרה ויש לשלמה בדלפק ההשכרה בעת ההגעה, במטבע המקומי.

הגבלות נסיעה

Cross border is not allowed

עצת מומחה שתעזור לכם להעביר את הנסיעה בצורה חלקה

תמיד בקש הנחיות לתחנת הדלק הקרובה ביותר למיקום החזרת הרכב המושכר. שמור על קבלת הדלק שלך כהוכחה לתדלוק.

קח את הזמן כדי להכיר את בקרות הרכב לפני שאתה יוצא מהחניון

בדוק את הרכב כולו אחר סימני נזק ודווח עליהם לדלפק ההשכרה לפני שאתה יוצא מהחניון

בקש מפה בדלפק השכרת הרכב

כשאתה מבקר ביעד בפעם הראשונה, בחר תמיד במקום חניה בטוח כמו חניון בפיקוח